Πίνακας δεκτών υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε τον πίνακα δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 01/13-01-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΠΕ Λευκάδας.

Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα υποβάλλονται αποκλειστικά στην πλατφόρμα (https://schooldirectors.minedu.gov.gr) ηλεκτρονικά εντός τριών (03) ημερών ήτοι από την Τετάρτη, 18-01-2023 και ώρα 08.00 έως και την Παρασκευή, 20-01-2023 και ώρα 23.59.

You May Also Like