Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών ΔΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Λευκάδας.

Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα υποβάλλονται αποκλειστικά στην πλατφόρμα (https://schooldirectors.minedu.gov.gr) ηλεκτρονικά εντός τριών (03) ημερών ήτοι από την Τετάρτη, 22-02-2023 και ώρα 08.00 έως και την Παρασκευή, 24-02-2023 και ώρα 23.59.

You May Also Like