Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ)

Κοινοποιούμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ).

You May Also Like