Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στην Π.Ε. Λευκάδας οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες που κατέχουν οργανική θέση στις 21-06-2012 και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας να παρουσιαστούν στη Δ/νσή μας προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

You May Also Like