Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Κοινοποιούμε το υπ’ αρίθμ. 155734/Δ1/10-12-2012 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ με θέμα Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

You May Also Like