Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό κατά το τρέχον σχολικό έτος

Κοινοποιούμε το υπ’ αρίθμ. Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 έγγραφο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΥΠΑΙΘΠΑ με θέμα Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό κατά το τρέχον έτος.

You May Also Like