Προσωρινές Τοποθετήσεις – Αποσπάσεις εντός κλ. ΠΕ70 και ΠΕ06

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2146/05-09-2019 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τις προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και ΠΕ06, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 19/04-09-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like