Χαρακτηρισμός και δήλωση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Διαβάστε το υπ’ αρ. 1379/01-8-2023 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας με το οποίο χαρακτηρίζονται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 08/01-8-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι καλούνται από την Τρίτη 01/08/2023 έως και τη Δευτέρα 07/08/2023 να καταθέσουν αίτηση – δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση.

You May Also Like