Πίνακας εκλογέων για την επιλογή υποψηφίου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση Σχολική Μονάδα
1. Νικόλαος Κώτσης Διευθυντής 1ο 12/θ Δ. Σχ. Λευκάδας
2. Δημήτριος  Λάμπρης Υποδιευθυντής 1ο 12/θ Δ. Σχ. Λευκάδας
3. Παναγιώτης Μαρούσης Διευθυντής 2ο 12/θ Δ. Σχ. Λευκάδας
4. Ελένη Σβεντζούρη Υποδιευθύντρια 2ο 12/θ Δ. Σχ. Λευκάδας
5. Ανδρέας Παπαδόπουλος Διευθυντής 4ο  12/θ Δ. Σχ. Λευκάδας
6. Σταύρος Δελαπόρτας Υποδιευθυντής 4ο  12/θ Δ. Σχ. Λευκάδας
7. Αικατερίνη Φλώρου Διευθύντρια 12/θ Δ. Σχ.Νυδριού
8. Ευανθία Θερμού Υποδιευθύντρια 12/θ Δ. Σχ.Νυδριού
9. Γεώργιος Υφαντίδης Διευθυντής 3ο 6/θ Δ. Σχ. Λευκάδας
10. Θωμάς Κακλαμάνης Διευθυντής 6/θ Δ. Σχ. Σφακιωτών
11. Δήμητρα Κεφαλά Διευθύντρια 6/θ Δ.Σχ. Λυγιάς
12. Ελισάβετ Φραγκούλη Προϊσταμένη 2/θ Ειδικό Δ. Σχ. Λευκάδας
13. Ευαγγελούλα Αργύρη Προϊσταμένη 6ο 2/θ Νηπ/γείο Λευκάδας
14. Ευδοξία Γκούβελου Προϊσταμένη 8ο 2/θ Νηπ/γείο Λευκάδας

 

Οι παραπάνω εκλογείς θα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία της 8ης Ιουανουαρίου 2016 για την την επιλογή του Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε. Λευκάδας

You May Also Like