Νέα Προθεσμία υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων (διαγωνισμών, φεστιβάλ, συνεδρίων) και εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ή όσοι/ες δεν υπέβαλαν αίτηση έως τις 31/07/2023 με την υπ΄αριθμ.66694/Δ7/14.06.2023 εγκύκλιο του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, καλούνται στην αποκλειστική προθεσμία από την Πέμπτη 3 Αυγούστου  2023 έως και την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 να υποβάλουν  το σχετικό αίτημά τους  στις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.: 87520/Δ7/02.08.2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α  με θέμα :”Nέα προθεσμία  υποβολής  αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων και εκπαιδευτικού  υλικού για τα εργαστήρια Δεξιοτήτων, σχολικού έτους  2023-2024”.

You May Also Like