Υποβολή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε εκπαιδευτικός που επιθυμεί να υλοποιήσει Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει το έντυπο “ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ” που επισυνάπτεται έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023.

Υποβολή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Εγκύκλιος

You May Also Like