Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1404/10-08-2023 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τις προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ και εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 10/10-08-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like