Λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1008/ΓΔ4/05-01-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού

You May Also Like