Διαδικασία προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. Φ52/129195/Δ1/30-07-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2018-2019.

You May Also Like