Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Διαβάστε το υπ΄αριθμ.: 148517/Ε2/28.12.2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ, σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης απόσπασης  εκπ/κών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές  Εκπαίδευσης Προσφύγων, για το σχολικό έτος 2023-2024.

H υποβολή αιτήσεων απόσπασης θα γίνεται ηλεκτρονικά στη  διαδικτυακή πύλη ΟΠΣΥΔ  του ΥΠΑΙΘΑ  (ιστοσελίδα: //opsyd.sch.gr/) από τη Δευτέρα 08-01-2024 έως και την Παρασκευή 12-01-2024 και ώρα 15:00.

You May Also Like