Δελτίο Τύπου για εγγραφές μαθητών σε Νηπιαγωγεία και Α τάξη Δημοτικών Σχολείων

Διαβάστε το δελτίο τύπου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σχετικά με τις εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για προνήπια και νήπια (υπ’ αρ. Φ.6/21380/Δ1/28-02-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ) και στην Α τάξη Δημοτικών Σχολείων (υπ’ αρ. Φ.6/21383/Δ1/28-02-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ) και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Επίσης, μπορείτε να δείτε και την υπ’ αρ. 768/13-03-2018 Απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τον καθορισμό των σχολικών περιφερειών για να γνωρίζετε σε ποιο σχολείο ανήκει ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας.

You May Also Like