Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 Νοτίου Ημισφαιρίου

Διαβάστε την υπ΄αριθμ.:19003/Η2/22.02.2024 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ  με θέμα  την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024 -2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 Νοτίου Ημισφαιρίου.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη : https://dipode-aitisi.sch.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από 22-02-2024  έως και 08-03-2024 και ώρα Ελλάδας 14:00

You May Also Like