Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής – Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης

Διαβάστε το υπ’ αρ. 787/16-05-2024 έγγραφο του Δ/ντή Π.Ε. Λευκάδας σύμφωνα με το οποίο διαπιστώνεται οργανική υπεραριθμία σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και προσκαλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης από Παρασκευή 17/05/2024 έως και Τετάρτη 22/05/2024.

You May Also Like