Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας για το διδακτικό έτος 2024-2025

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1038/12-06-2024 πρόσκληση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση εντός μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή μέσω e-mail (mail@dipe.lef.sch.gr) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας από Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης ή απόσπασης εντός καλούνται να δηλώσουν όσα σχολεία επιθυμούν (μέγιστος αριθμός 20), πέρα από αυτά στα οποία ίσως τώρα έχουν διαπιστωθεί λειτουργικά κενά, καθώς κατά τη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβολών, σε όλα τα σχολεία θεωρούνται ότι υπάρχουν εν δυνάμει λειτουργικά κενά.

You May Also Like