Πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 3/μηνης σύμβασης λόγω κωρονοϊού

Διαβάστε την υπ’ αρ. 127556/Ε1/22-09-2020 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με την καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β ́και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για απασχόληση ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για δια ζώσης διδασκαλία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας, για το σχολικό έτος 2020-2021, από την Πέμπτη 24/9 έως και τη Δευτέρα 28/9/2020 και ώρα12:00.

You May Also Like