Άδειες άνευ αποδοχών

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στην Π.Ε. Λευκάδας και επιθυμούν τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για το σχολικό έτος 2013-2014, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση προς το ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων έως 30-06-2013 σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

You May Also Like