Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή του 2ου Δ. Σχ. Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1489/29-08-2022 πρόσκληση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στο 2ο Δ. Σχ. Λευκάδας να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή του σχολείου

Η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης λήγει την Δευτέρα 05-09-2022 και ώρα 14:00.

You May Also Like