Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας

Ποιοι και πού αναλαμβάνουν υπηρεσία την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024:

·       Αποσπασμένοι εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης.
·       Όσοι μετατέθηκαν και απέκτησαν νέα οργανική θέση, στη σχολική μονάδα της νέας οργανικής θέσης
·       Όσοι βρίσκονται σε άδεια, η οποία λήγει μετά την 21η Ιουνίου και πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2024, στη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας, την επόμενη μέρα από τη λήξη της αδείας τους.
·       Όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας ή έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, στη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας

Ποιοι και πού αναλαμβάνουν υπηρεσία την Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024:

·       Αποσπασμένοι σε υπηρεσίες και φορείς, των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31.08.2024 στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης.

  Όσοι υπηρετούν στο σχολείο της οργανικής θέσης δεν υποβάλλουν αναφορά ανάληψης υπηρεσίας.

Για λόγους διευκόλυνσης και εφόσον η φυσική παρουσία καθίσταται δυσχερής, η αναφορά αποστέλλεται με e-mail και συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση, που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr

 Επισημαίνεται ότι:

Οι Διευθυντές βεβαιώνουν την ημερομηνία και το γνήσιο της υπογραφής του εκπαιδευτικού και, αφού κρατήσουν στο αρχείο του σχολείου τους ένα αντίτυπο, διαβιβάζουν την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στην Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας προς ενημέρωση.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα ανάληψης υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

You May Also Like