Απόσπαση εκπ/κού κλ. ΠΕ19

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 16/10-5-2017 πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.