Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2546/01-10-2020 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 20/30-09-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like