Υποβολή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε εκπαιδευτικός που επιθυμεί να υλοποιήσει Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει το

Read more

Νέα Προθεσμία υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων (διαγωνισμών, φεστιβάλ, συνεδρίων) και εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ή όσοι/ες δεν υπέβαλαν αίτηση έως τις 31/07/2023 με την υπ΄αριθμ.66694/Δ7/14.06.2023 εγκύκλιο του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, καλούνται στην αποκλειστική προθεσμία από την Πέμπτη 3

Read more