Προγραμματισμός εισόδου σε σχολικές μονάδες 2019-2020

Διαβάστε το υπ’αρ. 70744/Δ5/08-05-2019 έγγραφο ΥΠΠΕΘ με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων εισόδου των ενδιαφερόμενων Ελληνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

You May Also Like