Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Β΄Υποδιευθυντή του 4ου Δ. Σχ. Λευκάδας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Β΄Υποδιευθυντή του 4ου Δ. Σχ. Λευκάδας από 26/09/2019 έως και 04/10/2019

Read more

Ορισμός Προϊσταμένων Μονοθέσιων Σχολείων 2019-2020

Ορισμός Προϊσταμένων Μονοθέσιων Σχολείων 2019-2020 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 22/13-09-2019

Read more

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Συμβούλων – Συντονιστών Εκπ/σης σε καταστήματα κράτησης

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Συμβούλων – Συντονιστών Εκπ/σης σε καταστήματα κράτησης

Read more

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Διευθυντής Εκπαίδευσης

Μέχρι τις 19/04/2019 η παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για την πλήρωση της θέσης Δ/ντή Εκπ/σης.

Read more