Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θέσιων και 3/θέσιων σχολικών μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 25/09/2023 έως και Παρασκευή 06/10/2023 και ώρα 12.00 μ.μ.

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 25/09/2023 έως και Παρασκευή 06/10/2023 και ώρα 12.00 μ.μ.

Read more

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για αναπλήρωση της θέσης Προϊσταμένης στο 7ο Ν/γείο Λευκάδας και στο Ν/γείο Λυγιάς

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης λήγει τη Δευτέρα, 04-09-2023 και ώρα 14:00

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ( Π.Ε.Π.Π.Σ)

Διαβάστε την υπ.αριθ.Πρωτ. 47/ΔΕΠΠΣ /26.06.2023 Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για τις θέσεις: Συμβούλων Εκπαίδευσης & Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών

Read more

Aίτημα/Δήλωση προτίμησης υποψήφιων διευθυντών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δυνατότητα υποβολής δήλωσης προτίμησης μέχρι τις 11:59 μ.μ. της 11ης Απριλίου 2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ΔΠΕ Λευκάδας

Read more