Παραιτήσεις εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τη διαδικασία παραιτήσεων και λύσης υπαλληλικής σχέσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για το τρέχον σχολικό έτος.

Read more

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Κοινοποιούμε  έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ αναφορικά με τη διαδικασία παραίτησης εκπαιδευτικών και τη λύση υπαλληλικής σχέσης.

Read more

Παραιτήσεις μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς

Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για “Παραιτήσεις μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς“.

Read more