Παραιτήσεις εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τη διαδικασία παραιτήσεων και λύσης υπαλληλικής σχέσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για το τρέχον σχολικό έτος.

You May Also Like