Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτών ΕΑΕ κλάδων Π.Ε. για το σχολικό έτος 2013-2014

Κοινοποιούμε τη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά την υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων εκπαιδευτών Ε.Α.Ε. κλάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ του σχολικού έτους 2013-2014. Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.

You May Also Like