Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1767/29-07-2020 πρόσκληση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 13/29-07-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων, στις οποίες έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία, να δηλώσουν από 29/7/2020 έως 31/07/2020 αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν είτε με e-mail (mail@dipe.lef.sch.gr) είτε με fax στο 2645362245. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να κατατεθούν με τους ανωτέρω τρόπους και είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία του εκπαιδευτικού στα γραφεία της Διεύθυνσης, η προσέλευση θα πραγματοποιείται με τηλεφωνικό ραντεβού, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (αποστάσεις, μάσκα κλπ).

Εδώ μπορείτε να βρείτε την αίτηση για δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας.

You May Also Like