Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ΔΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 5840/22-11-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νήσων σχετικά με τη συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης ΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like