Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014

Κοινοποιούμε τη συμπληρωματική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2013-14. Δείτε σχετ εδώ

You May Also Like