Προκήρυξη για αναπλήρωση θέση Διευθυντή στο Δ. Σχ. Λυγιάς

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1637/30-08-2021 Προκήρυξη του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναπλήρωση του Διευθυντή του Δ. Σχ. Λυγιάς.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη, 02/09/2021.

You May Also Like