Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για δήλωση τοποθέτησης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1928/1/27-08-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης έως 30/08/2020 (αποκλειστική προθεσμία). Μαζί με τη δήλωση προτίμησης πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο και το έντυπο “Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή” το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόσληψη. Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα καθώς μέχρι το μεσημέρι θα αναρτηθεί επικαιροποιημένος πίνακας με τα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα σχετικά έντυπα.

You May Also Like