Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3279/23-11-2020 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής κατά τη διάρκεια αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης

You May Also Like