Συνολικά μόρια μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας

Σύμφωνα με την υπαρίθμ. 59755/Δ1/15-04-2014 εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνονται αναλυτικοί πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα συνολικά μόρια τους από τον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας και εδώ:

βελτιώσεις- οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή

μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

μεταθέσεις με εξειδίκευση στη γραφή Braille

μεταθέσεις σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας από την Τετάρτη 14-5-2014 μέχρι και την Τρίτη 20-5-2014 για τυχόν ενστάσεις.

You May Also Like