Ανακοίνωση πίνακα μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ ή ΕΕΕΕΚ, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

Επί των πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για το χρονικό διάστημα από 13-12-2021 έως και 17-12-2021.

Δείτε σχετικά:

Διαβιβαστικό ανακοίνωσης πίνακα μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

  1. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή
  2. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ ή ΕΕΕΕΚ
  3. Πίνακας αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

You May Also Like