Χορήγηση άνευ αποδοχών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να  να τους χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για το σχολικό έτος 2014-15 να υποβάλουν αίτηση έως και  30 Ιουνίου 2014. Δείτε το σχετικό έγγραφο της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

You May Also Like