Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ Ηρακλείου Κρήτης

Κοινοποιούμε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση – ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2014-2015

και τη σχετική προκήρυξη 

You May Also Like