Οδηγίες για προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Διαβάστε το υπ’ αρ. 108336/Ε2/21-08-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την ανάληψη υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΠΕ.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης όλων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, γίνει η ορκωμοσία τους και κατατεθούν οι αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της πίνακα με τα μόρια βάσει των οποίων θα δημιουργηθεί ένας αξιολογικός πίνακας κατάταξης για τις τοποθετήσεις.

You May Also Like