Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών-Κενές οργανικές θέσεις

Σας γνωστοποιούμε:

α) τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας σε οργανικές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων καθώς και β) τις οργανικές θέσεις οι οποίες  παρέμειναν κενές μετά  την υπαριθμ. 12 / 27-7-2014 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, να υποβάλουν, αν επιθυμούν,  συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις κενές οργανικές  θέσεις,  από 28-7-2014 μέχρι και 1-8-2014.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών-Κενές Οργανικές Θέσεις

You May Also Like