Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λευκάδας

Κοινοποιούμε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση έως και 25 Μαΐου 2015 στη Δ/νση Π.Ε. Λευκάδας.

Σχετικά έγγραφα:

Κεντρική εφορευτική Επιτροπή εκλογών Π.Ε. Λευκάδας

You May Also Like