Αναστολή παρακράτησης συνδικαλιστικής συνδρομής

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ανέστειλε την απόφαση του για παρακράτηση του ποσού της συνδικαλιστικής συνδρομής μέσω της μηνιαίας μισθοδοσίας.  Η παρακράτηση για τη συνδικαλιστική χρονιά 2012-13 θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα. Επομένως οι εκπαιδευτικοί που μισθοδοτούνται από την Α/θμια Εκπ/ση Λευκάδας δεν απαιτείται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Δείτε το σχετικό έγγραφο της ΔΟΕ: Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής

 

You May Also Like