Εγκύκλιες οδηγίες για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε τις κάτωθι εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ που αφορούν στον διορισμό εκπαιδευτικών:

  1. την υπ’ αρ. 99696/Ε1/11-08-2021 εγκύκλιο με θέμα: “Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών”.
  2. την υπ’ αρ. 100239/Ε2/12-08-2021 εγκύκλιο με θέμα: “Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022.
  3. την υπ’ αρ. 100252/Ε2/12-08-2021 εγκύκλιο με θέμα: “Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και των μεταταγμένων εκπαιδευτικών”.

Σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι κενές θέσεις για την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα κληθούν να αποστείλουν την αίτηση-δήλωση τοποθέτησης εντός προθεσμίας που θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωσή μας.

You May Also Like