Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής

Κοινοποιούνται οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Δείτε το σχετικό πίνακα

Οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί οι οποίοι επιθυμούν διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, έως και την Παρασκευή 11-9-2015.

You May Also Like