Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Κοινοποιούμε την Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Δείτε τη σχετική αίτηση, τις διευκρινίσεις της διαδικασίας και την υπαριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/9-12-2015 Υ.Α.

You May Also Like