Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών

Από τη Δ/νση Π.Ε Λευκάδας ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών:

You May Also Like