Ανακοίνωση λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ16

Ανακοινώνονται τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά τα οποία καλούνται να δηλώσουν για τοποθέτηση α) οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ή είναι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΠΕ, β) όσοι επιθυμούν να κάνουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ και γ) όσοι επιθυμούν να κάνουν αίτηση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων ενδέχεται να προκύψουν και άλλα λειτουργικά κενά. Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και άλλες σχολικές μονάδες με σειρά προτεραιότητας

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι έχει δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 31/8/2016 και ώρα 11.00 π.μ.

Δείτε τα κενά για τους κλάδους ΠΕ70 – ΔασκάλωνΠΕ60 -Νηπιαγωγών και λοιπών ειδικοτήτων (ΠΕ05-Γαλλικών, ΠΕ06-Αγγλικών, ΠΕ07-Γερμανικών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16-Μουσικής

You May Also Like